ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Συνεδριάσεις

Δήμος Αβδήρων  - Δημοτικό Συμβούλιο - 29/9/2022

29.09.22 Πέμπτη

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 29/9/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 26/9/2022

26.09.22 Δευτέρα

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 26/9/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 22/8/2022

22.08.22 Δευτέρα

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 22/8/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 21/7/2022

21.07.22 Πέμπτη

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 21/7/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 20/6/2022

20.06.22 Δευτέρα

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 20/6/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 18/5/2022

18.05.22 Τετάρτη

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 18/5/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 19/4/2022

19.04.22 Τρίτη

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 19/4/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 28/3/2022

28.03.22 Δευτέρα

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 28/3/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 15/3/2022

15.03.22 Τρίτη

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 15/3/2022