ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Συνεδριάσεις

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 30/1/2023

30.01.23 Δευτέρα

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 30/1/2023

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 28/12/2022

28.12.22 Τετάρτη

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 28/12/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 23/11/2022

23.11.22 Τετάρτη

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 23/11/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 17/10/2022

17.10.22 Δευτέρα

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 17/10/2022

Δήμος Αβδήρων  - Δημοτικό Συμβούλιο - 29/9/2022

29.09.22 Πέμπτη

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 29/9/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 26/9/2022

26.09.22 Δευτέρα

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 26/9/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 22/8/2022

22.08.22 Δευτέρα

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 22/8/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 21/7/2022

21.07.22 Πέμπτη

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 21/7/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 20/6/2022

20.06.22 Δευτέρα

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 20/6/2022