ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 17/02/2023

17.02.23 Παρασκευή

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 17/02/2023

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 17/02/2023

Παρακολουθήστε το βίντεο της συνεδρίασης.