ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 29/5/2023

29.05.23 Δευτέρα

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 29/5/2023

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 29/5/2023

Παρακολουθήστε το βίντεο της συνεδρίασης.