ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 29/8/2023

29.08.23 Τρίτη

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο -  29/8/2023

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 29/8/2023

Παρακολουθήστε το βίντεο της συνεδρίασης.