ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Έργα

Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Έργα

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αβδήρων

06.07.22 Τετάρτη

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αβδήρων

Ανάπλαση του οικισμού Σουνίου

06.07.22 Τετάρτη

Ανάπλαση του οικισμού Σουνίου

Αγροτικό οδικό δίκτυο Δήμου Αβδήρων

06.07.22 Τετάρτη

Αγροτικό οδικό δίκτυο Δήμου Αβδήρων

Αίθουσες διδασκαλίας Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας

06.07.22 Τετάρτη

Αίθουσες διδασκαλίας Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας

Απορροή των ομβρίων υδάτων στον οικισμό Κουτσού

24.06.22 Παρασκευή

Απορροή των ομβρίων υδάτων στον οικισμό Κουτσού

Ολοκλήρωση κατασκευής οκτώ πιστοποιημένων παιδικών χαρών

24.06.22 Παρασκευή

Ολοκλήρωση κατασκευής οκτώ πιστοποιημένων παιδικών χαρών

Ενεργειακή αναβάθμιση Κοινότητας Νέας Κεσσάνης

24.06.22 Παρασκευή

Ενεργειακή αναβάθμιση Κοινότητας Νέας Κεσσάνης

Παιδικές χαρές στη Βελόνη Αβδήρων

24.06.22 Παρασκευή

Παιδικές χαρές στη Βελόνη Αβδήρων

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Πολυσίτου

24.06.22 Παρασκευή

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Πολυσίτου