ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Έργα

Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Έργα

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Πολυσίτου

24.06.22 Παρασκευή

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Πολυσίτου

Παιδικές χαρές στη Βελόνη Αβδήρων

24.06.22 Παρασκευή

Παιδικές χαρές στη Βελόνη Αβδήρων

Ενεργειακή αναβάθμιση Κοινότητας Νέας Κεσσάνης

24.06.22 Παρασκευή

Ενεργειακή αναβάθμιση Κοινότητας Νέας Κεσσάνης

Ολοκλήρωση κατασκευής οκτώ πιστοποιημένων παιδικών χαρών

24.06.22 Παρασκευή

Ολοκλήρωση κατασκευής οκτώ πιστοποιημένων παιδικών χαρών

Απορροή των ομβρίων υδάτων στον οικισμό Κουτσού

24.06.22 Παρασκευή

Απορροή των ομβρίων υδάτων στον οικισμό Κουτσού

Αίθουσες διδασκαλίας Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας

06.07.22 Τετάρτη

Αίθουσες διδασκαλίας Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας

Αγροτικό οδικό δίκτυο Δήμου Αβδήρων

06.07.22 Τετάρτη

Αγροτικό οδικό δίκτυο Δήμου Αβδήρων

Ανάπλαση του οικισμού Σουνίου

06.07.22 Τετάρτη

Ανάπλαση του οικισμού Σουνίου

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αβδήρων

06.07.22 Τετάρτη

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αβδήρων