ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 27/6/2023

27.06.23 Τρίτη

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 27/6/2023

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 27/6/2023

Παρακολουθήστε το βίντεο της συνεδρίασης.