ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 26/4/2023

26.04.23 Τετάρτη

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 26/4/2023

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 26/4/2023

Παρακολουθήστε το βίντεο της συνεδρίασης.