ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Αυγούστου 2023

23.08.23 Τετάρτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Αυγούστου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Αυγούστου 2023

Σας προσκαλώ σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων στις 23 Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.375/39167/02.06.2022, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Ετήσιος προγραμματισμός τακτικού προσωπικού έτους 2024 (εισηγητής: Δήμαρχος)
  2. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024 (εισηγητής: Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων


Δήμος ΓαρούφαςΗ συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 85 /12813/01.08.2023 η διαδικασία του προγραμματισμού προσλήψεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 23/8/2023. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης, η αναβολή της οποίας πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του δήμου.


Η διαδικασία διεξαγωγής της συνεδρίασης θα γίνει τηλεφωνικώς, ενώ παράλληλα κατά το διάστημα από 14:00 έως 15:00μμ όσοι σύμβουλοι επιθυμούν μπορεί να αποστέλλουν τις απόψεις τους και την ψήφο τους επί της πρότασης που τίθεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με γραπτό μήνυμα κινητής τηλεφωνίας.