ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Παραχωρήσεις απλής χρήσης τμημάτων παραλίας αιγιαλού

Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Παραχωρήσεις απλής χρήσης τμημάτων παραλίας αιγιαλού

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μυρωδάτο 2»

31.05.24 Παρασκευή

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μυρωδάτο 2»

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Πόρτο Μόλο»

04.08.23 Παρασκευή

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Πόρτο Μόλο»

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μυρωδάτο 3»

04.08.23 Παρασκευή

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μυρωδάτο 3»

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μυρωδάτο 1»

04.08.23 Παρασκευή

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μυρωδάτο 1»

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μάνδρα»

04.08.23 Παρασκευή

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μάνδρα»

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Λεύκιππος»

04.08.23 Παρασκευή

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Λεύκιππος»

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μυρωδάτο Α5»

04.08.23 Παρασκευή

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μυρωδάτο Α5»

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μυρωδάτο Α4»

04.08.23 Παρασκευή

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μυρωδάτο Α4»

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μυρωδάτο Α2»

04.08.23 Παρασκευή

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μυρωδάτο Α2»