ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Παραχωρήσεις απλής χρήσης τμημάτων παραλίας αιγιαλού

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μάνδρα»

04.08.23 Παρασκευή

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μάνδρα»

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μάνδρα»

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μάνδρα»

Επισυναπτόμενα αρχεία