ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Παραχωρήσεις απλής χρήσης τμημάτων παραλίας αιγιαλού

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Πόρτο Μόλο»

04.08.23 Παρασκευή

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Πόρτο Μόλο»

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Πόρτο Μόλο»

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Πόρτο Μόλο»

Επισυναπτόμενα αρχεία