ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Παραχωρήσεις απλής χρήσης τμημάτων παραλίας αιγιαλού

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μυρωδάτο 2»

31.05.24 Παρασκευή

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μυρωδάτο 2»

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μυρωδάτο 2»

Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού Παραλία «Μυρωδάτο 2»

Επισυναπτόμενα αρχεία