ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Έργα

Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Έργα

Βιολογικός καθαρισμός και δικτύα αποχέτευσης Σελέρου-Βελοχωρίου

06.07.22 Τετάρτη

Βιολογικός καθαρισμός και δικτύα αποχέτευσης Σελέρου-Βελοχωρίου

Ανάπλαση Πλατείας Γενισέας

26.08.22 Παρασκευή

Ανάπλαση Πλατείας Γενισέας

Aναβάθμιση στάσεων σε οικισμούς του Δήμου μας, μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI», για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

07.10.22 Παρασκευή

Aναβάθμιση στάσεων σε οικισμούς του Δήμου μας, μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI», για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Ααντιπλημμυρικό έργο στον οικισμό Ν. Ζυγού

21.10.22 Παρασκευή

Ααντιπλημμυρικό έργο στον οικισμό Ν. Ζυγού