ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Έργα

Διευθέτηση Κεντρικού Χειμάρρου Γενισέας

13.12.22 Τρίτη

Διευθέτηση Κεντρικού Χειμάρρου Γενισέας

Διευθέτηση Κεντρικού Χειμάρρου Γενισέας

Με γοργούς ρυθμούς εκτελείται η κατασκευή γεφυριών και η διάνοιξη του κεντρικού χειμάρρου Γενισέας καθώς και η κατασκευή τεχνικών στα πλαίσια του αντιπλημμυρικού έργου στην έδρα του Δήμου Αβδήρων προυπολογισμού 1.300.000€.

Φωτογραφίες