ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Έργα

Ενεργειακή αναβάθμιση Κοινότητας Νέας Κεσσάνης

24.06.22 Παρασκευή

Ενεργειακή αναβάθμιση Κοινότητας Νέας Κεσσάνης

Ενεργειακή αναβάθμιση Κοινότητας Νέας Κεσσάνης

Ξεκίνησε η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου όπου στεγάζεται η Κοινότητα Νέας Κεσσάνης, καθώς και ο Σύλλογος Γυναικών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κεσσάνης.

Φωτογραφίες