ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Αρχική

/

Ενημέρωση

/

Εκδηλώσεις

39ο Φεστιβάλ «Δημοκρίτεια» Διομήδεια, 5/8

13.07.22 Τετάρτη

39ο Φεστιβάλ «Δημοκρίτεια» Διομήδεια, 5/8

39ο Φεστιβάλ «Δημοκρίτεια» Γενισέα, 31/7

13.07.22 Τετάρτη

39ο Φεστιβάλ «Δημοκρίτεια» Γενισέα, 31/7

39ο Φεστιβάλ «Δημοκρίτεια» Σέλερο, 28/7

13.07.22 Τετάρτη

39ο Φεστιβάλ «Δημοκρίτεια» Σέλερο, 28/7

39ο Φεστιβάλ «Δημοκρίτεια» Φελώνη, 27/7

13.07.22 Τετάρτη

39ο Φεστιβάλ «Δημοκρίτεια» Φελώνη, 27/7

39ο Φεστιβάλ «Δημοκρίτεια» Άβδηρα, 26/7

13.07.22 Τετάρτη

39ο Φεστιβάλ «Δημοκρίτεια» Άβδηρα, 26/7

39ο Φεστιβάλ «Δημοκρίτεια» Νέα Κεσσάνη, 26/7

13.07.22 Τετάρτη

39ο Φεστιβάλ «Δημοκρίτεια» Νέα Κεσσάνη, 26/7

39ο Φεστιβάλ «Δημοκρίτεια» Νέα Κεσσάνη, 25/7

13.07.22 Τετάρτη

39ο Φεστιβάλ «Δημοκρίτεια» Νέα Κεσσάνη, 25/7

39ο Φεστιβάλ «Δημοκρίτεια» Άβδηρα, 25/7

13.07.22 Τετάρτη

39ο Φεστιβάλ «Δημοκρίτεια» Άβδηρα, 25/7

39ο Φεστιβάλ «Δημοκρίτεια» Πόρτο Λάγος, 23/7

13.07.22 Τετάρτη

39ο Φεστιβάλ «Δημοκρίτεια» Πόρτο Λάγος, 23/7