ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 8/12/2021

08.12.21 Τετάρτη

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 8/12/2021

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 8/12/2021

Απόσπασμα από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αβδήρων που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2021.

Παρακολουθήστε το βίντεο της συνεδρίασης.