ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 30/1/2023

30.01.23 Δευτέρα

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 30/1/2023

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 30/1/2023

Απόσπασμα από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αβδήρων που πραγματοποιήθηκε στις 1 Ιανουαρίου 2023.

Παρακολουθήστε το βίντεο της συνεδρίασης.