ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 29/9/2022

29.09.22 Πέμπτη

Δήμος Αβδήρων  - Δημοτικό Συμβούλιο - 29/9/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 29/9/2022

Παρακολουθήστε το βίντεο της συνεδρίασης.