ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 28/5/2024

28.05.24 Τρίτη

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 28/5/2024

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 28/5/2024

Παρακολουθήστε το βίντεο της συνεδρίασης.