ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 28/3/2022

28.03.22 Δευτέρα

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 28/3/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 28/3/2022

Απόσπασμα από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αβδήρων που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2022.

Παρακολουθήστε το βίντεο της συνεδρίασης.