ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 28/12/2022

28.12.22 Τετάρτη

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 28/12/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 28/12/2022

Παρακολουθήστε το βίντεο της συνεδρίασης.