ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 26/9/2022

26.09.22 Δευτέρα

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 26/9/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 26/9/2022

Παρακολουθήστε το βίντεο της συνεδρίασης.