ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 26/6/2024

26.06.24 Τετάρτη

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 26/6/2024

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 26/6/2024

Παρακολουθήστε το βίντεο της συνεδρίασης.