ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 23/11/2022

23.11.22 Τετάρτη

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 23/11/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 23/11/2022

Παρακολουθήστε το βίντεο της συνεδρίασης.