ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 22/8/2022

22.08.22 Δευτέρα

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 22/8/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 22/8/2022

Παρακολουθήστε το βίντεο της συνεδρίασης.