ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 15/3/2022

15.03.22 Τρίτη

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 15/3/2022

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 15/3/2022

Απόσπασμα από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αβδήρων που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2022.

Παρακολουθήστε το βίντεο της συνεδρίασης.