ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Συνεδριάσεις

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 15/12/2023

14.12.23 Πέμπτη

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 15/12/2023

Δήμος Αβδήρων - Δημοτικό Συμβούλιο - 15/12/2023

Παρακολουθήστε το βίντεο της συνεδρίασης.