ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Έργα

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αβδήρων

06.07.22 Τετάρτη

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αβδήρων

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αβδήρων

Έχει ήδη ξεκινήσει η Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αβδήρων (αντικατάσταση κουφωμάτων και λέβητα, τοποθέτηση μονώσεων, χρωματισμοί). Τον Μάρτιο θα ξεκινήσουν οι Ενεργειακές Αναβαθμίσεις του Δημοτικού Σχολείου Πολυσίτου, του Δημαρχείου Αβδήρων στη Γενισέα και του κτιρίου όπου στεγάζεται ο Πολιτιστικός και ο Σύλλογος Γυναικών Νέας Κεσσάνης.

Φωτογραφίες