ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Εκδηλώσεις

Σάββατο 22/7 | Σέλινο | Θρηίκιος Ήχος

22.07.23 Σάββατο

Σάββατο 22/7 | Σέλινο | Θρηίκιος Ήχος

Σάββατο 22/7 | Σέλινο | Θρηίκιος Ήχος

21:00 – Σέλινο, Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου Σελίνου


Παραδοσιακό Μουσικό Σχήμα «Θρηίκιος Ήχος»