ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Χρηματοδοτικά Εργαλεία Έργων

Χρηματοδοτικά εργαλεία έργων Δήμου Αβδήρων

24.06.22 Παρασκευή

Χρηματοδοτικά εργαλεία έργων Δήμου Αβδήρων

Χρηματοδοτικά εργαλεία έργων Δήμου Αβδήρων

1 Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στους οικισμούς Μυρωδάτου, Μαγικού, Κουτσού, Π. Ζυγού, Φελώνης, Πολυσίτου, Άνω Λευκόπετρας και Άκαρπου του Δήμου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 175.204 €

Χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ


2 Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας με κωδικό ΟΠΣ 5037597 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΜΘ 2014-2020»

Προϋπολογισμός: 212.595,15 €

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΑΜΘ


3 Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Γενισέας με κωδικό ΟΠΣ 5037533 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΜΘ 2014-2020»

Προϋπολογισμός: 259.250,06 €

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΑΜΘ


4 Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στον Δήμο Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 37.200 €

Χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ


5 Ανάπλαση Σουνίου (Περιοχή Σπανότοπος)

Προϋπολογισμός: 184.141,83 €

Χρηματοδότηση: LEADER


6 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στους οικισμούς Κάτω Λευκόπετρα, Παλαιό Κατράμιο, Ποταμιά, Πεζούλα, Αλκυόνη, Αυξέντιο, Βελοχώρι, Γκιώνα και Γρήγορο του Δήμου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 67.996,64 €

Χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ


7 Τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Δήμου Αβδήρων (πρώην τοπικό χωρικό σχέδιο Δήμου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 228.017,40 €

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΑΜΘ


8 Κατασκευή κτιρίου αιθουσών διδασκαλίας Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας

Προϋπολογισμός: 1.372.000 €

Χρηματοδότηση: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ


9 Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου αιθουσών διδασκαλίας Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας

Προϋπολογισμός: 118.880,88 €

Χρηματοδότηση: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ


10 Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΔΑΠ Νέας Κεσσάνης Δήμου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 217.646,18 €

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΑΜΘ


11 Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Πολυσίτου Δήμου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 112.684,50 €

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΑΜΘ


12 Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αβδήρων Δήμου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 139.502,14 €

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΑΜΘ


13 Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Γενισέας Δήμου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 615.417,78 €

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΑΜΘ


14 Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Γυμνασίου Λυκείου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 756.141,89 €

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΑΜΘ


15 Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αβδήρων (36.580 €+ 81.220 €)

Προϋπολογισμός: 117.800 €

Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ


16 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 260.582 €

Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ


17 Οργάνωση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας - διαχείριση βιοαποβλήτων του Δήμου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 5.790,80 €

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΑΜΘ


18 Προμήθεια απορριμματοφόρο - διαχείριση βιοαποβλήτων του Δήμου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 186.000 €

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΑΜΘ


19 Προμήθεια Θρυμματιστής κλαδιών - διαχείριση βιοαποβλήτων του Δήμου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 167.400 €

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΑΜΘ


20 Προμήθεια Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 50 λίτρων - διαχείριση βιοαποβλήτων του Δήμου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 37.572 €

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΑΜΘ


21 Προμήθεια Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 660 λίτρων - διαχείριση βιοαποβλήτων του Δήμου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 35.340 €

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΑΜΘ


22 Προμήθεια Κομποστοποιητές - διαχείριση βιοαποβλήτων του Δήμου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 152.768 €

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΑΜΘ


23 Διευθέτηση υδατορεμάτων Δήμου Αβδήρων (Γενισέα 700.299,09 € + Λευκόπετρα 479.250,02 €)

Προϋπολογισμός: 2.449.366 €

Χρηματοδότηση: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ


24 Προμήθεια 2 οχημάτων συλλογής απορριμμάτων τύπου ανοικτής σκάφης χωρίς σύστημα συμπίεσης

Προϋπολογισμός: 149. 048 €

Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ


25 Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων του Δήμου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 44.998 €

Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ


26 Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Δήμου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 212.166,02 €

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΑΜΘ


27 Επεμβάσεις βελτίωσης αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Αβδήρων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)

Προϋπολογισμός: 420.414,09 €

Χρηματοδότηση: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ


28 Βελτίωση αγροτικού δρόμου αγροκτήματος Γενισέας

Προϋπολογισμός: 640.000 €

Χρηματοδότηση: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ


29 Κατασκευή και εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Προϋπολογισμός: 353.400 €

Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ