ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ενταγμένα Έργα

Ενταγμένα έργα Δήμου Αβδήρων

24.06.22 Παρασκευή

Ενταγμένα έργα Δήμου Αβδήρων

Ενταγμένα έργα Δήμου Αβδήρων

1 Διευθέτηση υδατορεμάτων Δήμου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 2.450.000 €

Χρηματοδότηση: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


2 Βελτίωση αγροτικού δρόμου Αγροκτήματος Γενισέας

Προϋπολογισμός: 640.000 €

Χρηματοδότηση: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


3 Κατασκευή και εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Προϋπολογισμός: 353.000 €

Χρηματοδότηση: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»


4 Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου - Λυκείου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 756.000 €

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΕΣΠΑ 2014-2020


5 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών Λιμένων και Αλιευτικών καταφυγίων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 958.000 €

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»


6 Ηλεκτρολογικές - Μηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Λιμάνι του Πόρτο Λάγος και στα Αλιευτικά καταφύγια Αβδήρων, Φαναρίου, Ιμέρου και ειδικότερα προμήθεια και εγκατάσταση πυργίσκων παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος σε σκάφη

Προϋπολογισμός: 578.000 €

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» - LEADER


7 Δράσεις και Προμήθεια εξοπλισμού ολοκληρωμένης διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 585.000 €

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΕΣΠΑ 2014-2020


8 Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στους οικισμούς Κάτω Λευκόπετρα, Παλαιό Κατράμιο, Ποταμιά, Πεζούλα, Αλκυόνη, Αυξέντιο, Βελοχώρι, Γκιώνα και Γρήγορο του Δήμου Αβδήρων

Προϋπολογισμός: 170.000 €

Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας