ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 5 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 2023

08.05.23 Δευτέρα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 5 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 5 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 2023

Ο Δήμαρχος Αβδήρων


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣEI


Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, προς τρίτους, με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’) και τις τροποποιήσεις αυτής, όπως περιγράφεται παρακάτω

  • Παραχώρηση έκτασης 500 τ.μ. και μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου έως 30%, με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, τμήμα αιγιαλού, στη θέση παραλία Μυρωδάτου 1 , του οικισμού Ερωδιού, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με συντεταγμένες :


Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

579319.616

4531137.662

Α-Β= 24

Β-Γ= 20.83

Γ-Δ= 24

Δ-Α= 20.83

500 τ.μ.

8,00 €/τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

579342.759

4531144.020

Γ

579348.277

4531123.931

Δ

579325.135

4531117.573

Α

579319.616

4531137.662


  • Παραχώρηση έκτασης 500 τ.μ. και μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου έως 30%, με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, τμήμα αιγιαλού, στη θέση παραλία Μυρωδάτου 2, του οικισμού Ερωδιού, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με συντεταγμένες:


Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

579623.514

4531234.627

Α-Β= 31,25

Β-Γ=16

Γ-Δ=31,25

Δ-Α= 16

500 τ.μ.

8,00 €/τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

579631.645

4531204.453

Γ

579616.196

4531200.29

Δ

579608.065

4531230.463

Α

579623.514

4531234.627


  • Παραχώρηση έκτασης 500 τ.μ. και μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου έως 30%, με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, τμήμα αιγιαλού ,στη θέση παραλία Πόρτο Μόλο , του οικισμού Λεύκιππου , ΤΚ Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης, με συντεταγμένες:


Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

583593,175

4532976,092

Α-Β= 7,86

Β-Γ= 25,30

Γ-Δ= 20,49

Δ-Ε= 19,14

Ε-Ζ= 11,56

Ζ-Η= 2,77

Η-Θ= 9,56

Θ-Ι= 16,31

Ι-Κ= 20,65

Κ-Λ= 14,59

Λ-Α= 18,98

500 τ.μ.

8,00 €/τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

583600,918

4532974,717

Γ

583596,544

4532949,793

Δ

583595,660

4532929,320

Ε

583597,510

4532910,270

Ζ

583599,968

4532899,197

Η

583597,510

4532897,830

Θ

583593,550

4532906,300

Ι

583589,840

4532922,180

Κ

583589,050

4532942,810

Λ

583590,110

4532957,360

Α

583593,175

4532976,092


  • Παραχώρηση έκτασης 500 τ.μ. και μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου έως 30%, με δημοπρασία- πλειοδοτικό διαγωνισμό, τμήμα αιγιαλού, στη θέση παραλία Λεύκιππος , του οικισμού Λεύκιππου , ΤΚ Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης , με τις εξής συντεταγμένες:


Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

583268.730

4532200.608

Α-Β= 18,91

Β-Γ= 25,12

Γ-Δ= 27,30

Δ-Ε= 4,78

Ε-Ζ= 18,38

Ζ-Η= 22,19

Η-Θ= 18,50

Θ-Ι= 14,10

Ι-Α= 6,28

500 τ.μ.

8,00 €/τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

583264.01

4532216.53

Γ

5832267.18

4532238.49

Δ

583272.47

4532256.22

Ε

583278.03

4532269.180

Ζ

583284.11

4532267,590

Η

583277.5

4532249,870

Θ

583272.47

4532225,260

Ι

583273.925

4532200.692

Α

583268.730

4532200.608  • Παραχώρηση έκτασης 500 τ.μ.και μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου έως 30%, με δημοπρασία- πλειοδοτικό διαγωνισμό, τμήμα αιγιαλού στη θέση παραλία Μάνδρας, του οικισμού Μάνδρας , ΤΚ Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με τις εξής συντεταγμένες:


Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

585143,999

4535464,072

Α-Β= 41,80

Β-Γ= 11,83

Γ-Δ= 40,73

Δ-Α= 12,44500 τ.μ.

8,00 €/τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

585107.064

4535444.501

Γ

585101.523

4535454.958

Δ

585137.246

4535474.520

Α

585143,999

4535464,072


και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η προς παραχώρηση θέση δίδεται αποκλειστικά με σκοπό την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών για την εξυπηρέτηση των λουόμενων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείστην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενισέα την 19 Μαΐου ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00π.μ.

Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 8,00€/τ.μ.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τρία έτη, έως 31-12-2025.


Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ


Επισυναπτόμενα αρχεία