ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΟΡΟΤΗΤΑ

20.04.23 Πέμπτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΟΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΟΡΟΤΗΤΑ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων διακηρύσσει ότι:


Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’) και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής στις παρακάτω θέσεις:


  • Δημοτική έκταση 672,82 τ.μ., στη θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ Α1 του οικισμού ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με τις εξής συντεταγμένες:

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

Α

579422,099

4531223,601

Α-Β= 15,95

Β-Γ= 42,79

Γ-Δ= 15,99

Δ-Α= 41,58

Β

579437,134

4531228,923


Γ

579451,413

4531188,588


Δ

579435,936

4531184,402


Α

579422,099

4531223,601  • Δημοτική έκταση 603,21 τ.μ., στη θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ Α2 του οικισμού ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με τις εξής συντεταγμένες:

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

Α

579442,685

4531230,889

Α-Β= 13,79

Β-Γ= 44,28

Γ-Δ= 13,83

Δ-Α= 43,23

Β

579445,681

4531235,489


Γ

579470,457

4531193,751


Δ

579457,113

4531190,134


Α

579442,685

4531230,889  • Δημοτική έκταση 735,92 τ.μ., στη θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ Α4 του οικισμού ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με τις εξής συντεταγμένες:

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

Α

579482,774

4531244,5

Α-Β= 15,99

Β-Γ= 46,25

Γ-Δ= 16

Δ-Α= 45,78

Β

579498,09

4531249,106


Γ

579511,409

4531204,82


Δ

579495,96

4531200,657


Α

579482,774

4531244,5  • Δημοτική έκταση 335, τ.μ., στη θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ Α5 του οικισμού ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με τις εξής συντεταγμένες:


Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

Α

579420.218

4531179,617

Α-Β= 8,37

Β-Γ= 39,73

Γ-Δ= 8,36

Δ-Α= 40,50

Β

579412,103

4531177,559


Γ

579401,734

4531215,911


Δ

579409,610

4531218,701


Α

579420,218

4531179,617
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 02-05-2023 και ώρα 12:00μ.μ. στην αίθουσα του κτιρίου Βαλκανικών ενδυμασιών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων.


Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το 1 ευρώ € ανά τ.μ. ανά έτος μίσθωσης.


Η διάρκεια της εκμίσθωσης των ακινήτων είναι για τρία χρόνια με ημερομηνία λήξης την 31/12/2025..


Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ
Επισυναπτόμενα αρχεία