ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΥΡΩΔΑΤΟ 4

08.05.23 Δευτέρα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΥΡΩΔΑΤΟ 4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΥΡΩΔΑΤΟ 4

Ο Δήμαρχος Αβδήρων


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣEI


Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, προς τρίτους, με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’) και τις τροποποιήσεις αυτής, όπως περιγράφεται παρακάτω

  • Παραχώρηση έκτασης300τ.μ. και μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου έως 30% με δυνατότητα χρήσης ειδικής κατασκευής τύπου κιόσκι (μη μόνιμης), για την τοποθέτηση σωστικών μέσων (ατομικών σωσιβίων κ.λπ.) επιφανείας 15 τ.μ., εντός του παραχωρούμενου χώρου, με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, τμήμα αιγιαλού στη θέση παραλία Μυρωδάτου 3, του οικισμού Ερωδιού, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με συντεταγμένες:


Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

579686,955

4531219,549

Α-Β= 15

Β-Γ= 20

Γ-Δ= 15

Δ-Α= 20

300 τ.μ.

8,00 €/τ.μ

ανάπτυξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Β

579683,911

4531234,237

Γ

579703,495

4531238,296

Δ

579706,539

4531223,608

Α

579686,955

4531219,549
και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η προς παραχώρηση θέση δίδεται αποκλειστικά με σκοπό την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής για την εξυπηρέτηση των λουόμενων.


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενισέα στις 19 Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ.

Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 8,00€/τ.μ.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τρία έτη, έως 31-12-2025.


Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ


Επισυναπτόμενα αρχεία