ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2023-2024

30.08.23 Τετάρτη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2023-2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2023-2024

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Επισυναπτόμενα αρχεία