ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Διακηρύξεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2024 - Πίνακες Κατάταξης

29.05.24 Τετάρτη

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2024 - Πίνακες Κατάταξης

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2024 - Πίνακες Κατάταξης

Πίνακες κατάταξης και επιλογής που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την υπ’αρ. Υπ’αρ. 4964/29-04-2024 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2024

Επισυναπτόμενα αρχεία