ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9 Αυγούστου 2022

05.08.22 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9 Αυγούστου 2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΣας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 9 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού έργου 211.301,12 € με Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΔΑΠ Ν. Κεσσάνης Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού έργου 217.010,06€ με Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 3. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΒΔΗΡΩΝ»
 4. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 5. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΔΑΠ Ν. Κεσσάνης Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 217.010,06€ (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 6. Έγκριση του υπ΄αριθμ. 9396/26-7-2022 πρακτικού για την Εξέταση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (Υποέργο 1) στα πλαίσια της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» για την ΟΜΑΔΑ 3 (Θρυμματιστής κλαδιών) (εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε πολιτιστική εκδήλωση με τον Σύλλογο Γυναικών Νέας Κεσσάνης Δήμου Αβδήρων «Η ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΙΑ» και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Οικονομική ενίσχυση του Ι. Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πηγαδίων του Δήμου Αβδήρων για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Οικονομική ενίσχυση του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου Λευκόπετρας του Δήμου Αβδήρων για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε πολιτιστική-αθλητική εκδήλωση με την Αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Σύνταξη σχεδίου 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος) (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 12. Εξειδίκευση πιστώσεων ΚΑ εξόδων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 13. Απόδοση λογαριασμού υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Τσιτιρίδης

Επισυναπτόμενα αρχεία