ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Πολυσίτου.

28.03.24 Πέμπτη

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Πολυσίτου.

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Πολυσίτου.

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Πολυσίτου. Από τη δημοσίευση της παρούσας, οι προσφορές με τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ταχυδρομικώς (συστημένο) στην Δ/νση: Δήμος Αβδήρων - Γενισέα, Τ.Κ.67064 (Υπόψη: Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων) ή αυτοπροσώπως (μετά από επικοινωνία ) στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων (Γενισέα) όπου και θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός, ή νεότερων διατάξεων κατά την διάρκεια της προκήρυξης και μέχρι τις 8 Μαΐου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 πμ., η οποία ορίζεται και ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο email: sxolikiepitropi-b@avdera.gr και στο τηλέφωνο 2541352537 της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 14:00.


Επισυναπτόμενα αρχεία