ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9 Αυγούστου 2022

17.06.22 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9 Αυγούστου 2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 22-06-2022


Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 22 Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Έγκριση πρακτικού 1 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Έγκριση πρακτικού 1 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας»(εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 3. Έγκριση της μελέτης του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ“ (εισηγητής: Δήμαρχος)
 4. Έγκριση της μελέτης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ“ και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του (εισηγητής: Δήμαρχος)
 5. Έγκριση πρακτικού 2 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
 6. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία “Σίτιση των μαθητών μουσικού σχολείου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2022-2023, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης” (εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Έγκριση του υπ’ αριθ. 7153/9-6-2022 Πρακτικού ελέγχου συμπληρωματικών δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικής κερκίδας 150 θέσεων για το γήπεδο ποδοσφαίρου Διομήδειας» (υποέργο 2 στα πλαίσια της πράξης “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αβδήρων”)» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για την πυροπροστασία (εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε ενημερωτική εκδήλωση με τον Μ.Π.Α.Σ. ΝΕΑ ΑΣΠΙΔΑ Πηγαδίων και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής με τον Σύλλογο Σαρακατσάνων Ξάνθης «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» στις εκδηλώσεις του τοπικού ανταμώματος Σαρακατσάνων Ξάνθης 2022 και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετεινού για τη διοργάνωση πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων «ΑΛΕΚΤΟΡΕΙΑ» και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 12. Οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Μορφωτικού Οικολογικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κουτσού «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για την πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής παράστασης – εκδήλωσης και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 13. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε πολιτιστική εκδήλωση με τον Χορευτικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Αβδηριτών Δήμου Αβδήρων και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 14. Υποβολή αιτήματος στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δωρεάν παραχώρηση στον Δήμο Αβδήρων κτιρίου στον οικισμό Μάνδρας για τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 15. Εξειδίκευση πιστώσεων ΚΑ εξόδων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Φωτογραφίες

Επισυναπτόμενα αρχεία