ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8 Νοεμβρίου 2022

04.11.22 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8 Νοεμβρίου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8 Νοεμβρίου 2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής


Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 8 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Υποβολή αίτησης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση Κοινοτικού καταστήματος, ΚΕΠ και Κέντρου Κοινότητας Σελέρου» στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με τίτλο: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων” (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού σχολείου Αβδήρων Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού μελέτης 232.711,97€ χωρίς Φ.Π.Α. (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση του πρακτικού 4 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο της υπεύθυνης δήλωσης οψιγενών μεταβολών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ» (εισηγητής: Δήμαρχος)

Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)

Έγκριση του 1ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΓεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία