ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 6 Μαρτίου 2023

06.03.23 Δευτέρα

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 6 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 6 Μαρτίου 2023

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα τηλεφωνικά και μέσω email) στις 6 Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 11:30 και λήξης 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 και του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα και της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30.05.2022 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού του έργου “Εργασίες Ανακαίνισης των κτιρίων ΚΕΠ του Δήμου Αβδήρων“. (εισηγητής: Δήμαρχος).


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι κινδυνεύει με αναβολή ο εν λόγω διαγωνισμός με αποτέλεσμα τη μεγάλη καθυστέρηση της υλοποίησης του έργου λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών του ανοιχτού διαγωνισμού.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία