ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 30 Αυγούστου 2022

26.08.22 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 30 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 30 Αυγούστου 2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής


Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 30 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης Δήμου Αβδήρων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955/2-8-2022 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με Κωδικό Πρόσκλησης: TA-01 - Ταμείο Ανάκαμψης - Αναγνωριστικό 16850 και σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και της ΔΕΥΑ Αβδήρων για την υλοποίηση της πράξης. (εισηγητής: Δήμαρχος)
  2. Έγκριση του Πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  3. Τροποποίηση της σύμβασης με αρ. πρωτ. 13131/15-11-2021 για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (για τα έτη 2021-2022 και 2022 -2023) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 1 ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  4. Τροποποίηση της σύμβασης με αρ. πρωτ. 11912/25-10-2021 για την υπηρεσία με τίτλο: «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ξάνθης σχολικού έτους 2021-2022» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  5. Εξειδίκευση πιστώσεων ΚΑ εξόδων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία