ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Οκτωβρίου 2022

14.10.22 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Οκτωβρίου 2022

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 19 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  1. Καθορισμός ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) και συντελεστών του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αβδήρων για το έτος 2023 (εισηγητής: Δήμαρχος)
  2. Σύνταξη σχεδίου του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου έτους 2023 (εισηγητές: Δήμαρχος & Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
  3. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (εισηγητές: Δήμαρχος & Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
  4. Έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης ηλικίας και της παροχής γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Αβδήρων» για τα έτη 2023 -2024 και καθορισμός των όρων της διακήρυξης (εισηγητής: Δήμαρχος)
  5. ​Καθορισμός όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων (αγροτικών) του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε αθλητική εκδήλωση με τον Αθλητικό Σύλλογο Δρομέων Ξάνθης «XANTHIRUNNERS» και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
  7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε αθλητική εκδήλωση με τον Γυμναστικό Σύνδεσμο «O ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
  8. Σύνταξη σχεδίου 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος) (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
  9. Εξειδίκευση πιστώσεων ΚΑ εξόδων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία