ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 18 Οκτωβρίου 2023

13.10.23 Παρασκευή

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 18 Οκτωβρίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 18 Οκτωβρίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 18 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Έγκριση πρακτικού 2 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ηλεκτρολογικές – μηχανολογικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Πόρτο Λάγος και στα αλιευτικά καταφύγια Αβδήρων, Φαναρίου, Ιμέρου και ειδικότερα προμήθεια και εγκατάσταση ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων» προϋπολογισμού 578.445,59€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  2. Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 228.251,51€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  3. Ανάκληση της Απόφασης αρ. 244/2023 και διόρθωσή της - Συμμόρφωση του Δήμου Αβδήρων με την Αριθ. 1302/2023 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης Σχολικού Έτους 2023-2024» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  4. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης του 3ου τριμήνου έτους 2023 (01.07.2023 έως και 30.09.2023) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
  5. Εξέταση αιτήματος για τη συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων ως συνδιοργανωτής σε αθλητική εκδήλωση με τον σύλλογο Παλαιμάχων Βιστωνίδας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης μετακίνησης του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου στην Αθήνα (εισηγητής: Δήμαρχος)
  7. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΓεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία