ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17 Οκτωβρίου 2022

13.10.22 Πέμπτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17 Οκτωβρίου 2022

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 17 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. ​ Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις Βελτίωσης του Αγροτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 770.000,00 €(εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  2. Έγκριση πρακτικού 2 εξέτασης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Αβδήρων» προϋπολογισμού 756.141,87 € (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  3. Έγκρισης Ένταξης στο “Αντώνης Τρίτσης” 5ου Υποέργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή ως Τεχνικού Σύμβουλου – Μελετητή για την εκτέλεση του έργου "Διευθέτηση δύο υδατορεμάτων στον οικισμό Λευκόπετρας"» προϋπ/σμού: 8.985,83 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
  4. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης του έτους 2022 (01.07.2022 έως και 30.09.2022) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
  5. Τροποποίηση των συμβάσεων με αρ. πρωτ. 1227/1.2.2022 και 1479/7.2.2022 που αφορούν την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ” (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Εξώδικος συμβιβασμός και κατάργηση της δίκης, χωρίς την εκδίκαση της υποθέσεως σε β’ βαθμό διαδικασίας (δηλαδή ενώπιον Εφετείου). Οφειλή στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Θαλασσιάς (Ν.Π.Ι.Δ.), που εδρεύει στη Θαλασσιά Ξάνθης (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
  7. Σύνταξη σχεδίου 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)
  8. Υποβολή αίτησης επέκτασης/επιμήκυνσης διάρκειας επιχορήγησης στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  9. Καθορισμός ειδικοτήτων για την υποβολή αιτήματος του Δήμου Αβδήρων στον Β΄ Κύκλο Κινητικότητας 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία