ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Απριλίου 2023

10.04.23 Δευτέρα

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Απριλίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Απριλίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας την 12 Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 4693/05-04-2023 πρακτικού εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων» για το έτος 2023 (εισηγητής: Δήμαρχος)
  2. Έγκριση του πρακτικού 1 εξέτασης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του έργου: «Ανακαίνιση των κτιρίων ΚΕΠ του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  3. Έγκριση του πρακτικού 2 εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  4. Έγκριση του πρακτικού εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο: «Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2022-2023» και κατακύρωση του (εισηγητής: Δήμαρχος)
  5. Έγκριση του πρακτικού εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» και κατακύρωση του (εισηγητής: Δήμαρχος)
  6. Εξουσιοδότηση δικηγόρων για άσκηση εφέσεως στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
  7. Εξέταση αιτήματος του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων ως συνδιοργανωτής στο 8ο φεστιβάλ “Ξάνθη - Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων” – Εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
  8. Εξέταση αιτήματος του Γ.Π Συλλόγου «Παύλος Μελάς Κουτσού» για συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων ως συνδιοργανωτής σε αθλητική ενημερωτική εκδήλωση – Εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
  9. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων