ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03 Ιανουαρίου 2023

02.01.23 Δευτέρα

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03 Ιανουαρίου 2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής


Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 3 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Ανάκληση του ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Αβδήρων για τα έτη 2023 και 2024» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  2. Έγκριση πρακτικού 3 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο υπεύθυνης δήλωσης οψιγενών μεταβολών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
  3. Έγκριση του 1ου (τακτοποιητικού) ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στη ΔΕ Σελέρου» (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία