ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30 Ιανουαρίου 2022

26.01.23 Πέμπτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30 Ιανουαρίου 2022

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 30 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Γνωμοδότηση για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια της Μουτζουροδευτέρας 2023 στον οικισμό του Πολυσίτου (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Τσιτιρίδης Γεώργιος

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία