ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμος

Υπηρεσίες

Επισκέπτες

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Αναζήτηση

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29 Μαίου 2023

25.05.23 Πέμπτη

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29 Μαίου 2023

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29 Μαίου 2023

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας στις 29 Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


  1. Γνωμοδότηση για τη Β΄Φάση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αβδήρων, πρώην Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χιλιώτης Χαράλαμπος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου)
  2. Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων στον οικισμό Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
  3. Κατεδάφιση περιπτέρου στον οικισμό Μάνδρας (εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Τσιτιρίδης Γεώργιος

Δήμαρχος Αβδήρων

Επισυναπτόμενα αρχεία